112

Graffiti

Virum
Klokken 16.36 anmeldte et vidne, at han havde set en mand male graffiti på…