Debat og politik

Resultatet af Seniorrådsvalg 2021

I perioden 1.-20. december 2021 er der afholdt Seniorrådsvalg og resultatet ligger klar nu

Valgperiode

Det nuværende Seniorråd blev valgt i 2017 med virkning for perioden 2018-2021. Der er derfor afholdt valg til Seniorråd for en ny 4-årig periode med virkning fra 1. januar 2022.

Nyvalgte medlemmer

Som medlemmer af Seniorrådet i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 er følgende ni kandidater blevet valgt:

 • Bent Midstrup
 • Claus Colding-Jørgensen
 • Dorthe la Cour
 • Henrik Brade Johansen
 • Inge-Merete Sams
 • Jørn Skou Gettermann
 • Jon Sundbo
 • Kim Rasmussen
 • Lis Buchwald Olesen

Nyvalgte stedfortrædere

Følgende kandidater er valgt som stedfortrædere, og indtræder i Seniorrådet ved et medlems udtræden i nævnte rækkefølge:

 1. Hans Fjelsted
 2. Palle Vestberg Rasmussen
 3. Jørgen Ortmann 

Se også

Seniorrådet

Kommentarer