Samfund

Lyngby-Taarbæks ældrepleje rækker ud efter hjælp fra pårørende

COVID-19 presser Lyngby-Taarbæks ældrepleje

Det høje smittetal i Lyngby-Taarbæk og de omkringliggende kommuner betyder, at der desværre også er mange medarbejdere på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen, der er testet positive for COVID-19. 

”Situationen lige nu gør det desværre meget svært at sikre en tilstrækkelig bemanding af opgaverne i såvel hjemmeplejen og på plejecentrene – også selvom vi gør, hvad der er muligt for at afhjælpe situationen fx ved at trække på vikarer samt medarbejdere fra andre områder.

Vi håber på forståelse for, at personalemanglen desværre kan betyde, at nogle borgere kan opleve midlertidige forandringer i hjælpen fx kan tidspunkt og varighed af den sædvanlige hjælp justeres,” siger centerchef for Sundhed og Omsorg, Charlotte Aagaard og fortsætter:

– Vi beklager dybt, hvor det kan være oplevelsen. Medarbejderne gør deres allerbedste – også for at være der, hvor der er allermest brug for hjælp. For at prøve at afhjælpe situationen og sikre, at hjælpen kommer ud, hvor der er størst behov, rækker vi også ud til pårørende, der har tid og overskud til at hjælpe.

Sådan kan du hjælpe

Pårørende til borgere i hjemmeplejen

Hvis du/I har mulighed for i endnu højere grad at hjælpe til i hjemmet fx med at anrette et måltid, klargøre vasketøj eller lignende, kan der frigøres medarbejdertid til andre. Det vil være en stor hjælp.

I så fald må du meget gerne kontakte Den Kommunale Hjemmepleje på:

● enten telefon 21 38 38 64

● eller skriftligt til “Pårørendekontakten” på kontakt@ltk.dk

Pårørende til en beboer på et af vores plejecentre

Hvis du/I har mulighed for at bruge lidt ekstra tid til besøg, så vil det også være en stor hjælp for medarbejderne, som i den givne situation er tidspressede og derfor har mindre tid til den lille omsorgssnak og lignende.

Kommentarer