Erhverv

Lyngby-Taarbæk går markant tilbage i DI’s årlige erhvervsmåling

Lyngby-Taarbæk placerer sig som nr. 73 på ranglisten over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det er en tilbagegang på 21 pladser i forhold til sidste år. 

Infrastrukturen er en uomtvistelig styrke i Lyngby-Taarbæk, og et område kommunen skal holde fokus på, hvis man spørger det lokale erhvervsliv. I DI’s årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse siger de lokale virksomheder, at de er glade for den kollektive transport, mens det kommunale vejnet halter efter. 

– Infrastruktur og transport er vigtige konkurrenceparametre for virksomhederne i Lyngby-Taarbæk. Den kollektive transport er i særklasse, men kommunens lokale vejnet har i flere år været en akilleshæl. Jeg er meget tilfreds med, at kommunen i år har skruet op for investeringerne i det kommunale vejnet, så virksomhedernes varer, services og medarbejdere i fremtiden kan komme endnu lettere fra A til B, udtaler formand for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen.  

Derudover skal Lyngby-Taarbæk Kommune sætte ind for at forbedre den digitale infrastruktur. 

– Vi lever i en tid, hvor, hvor adgangen til hurtigt internet er et forretningskritisk konkurrenceparameter. Det er en lektie, Covid-19 har lært os. Derfor kan kommunen med fordel undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte udrulningen af hurtigt internet og mobiltelefoni. Det kan eksempelvis være ved at effektivisere sin sagsbehandling og indgå samarbejde med leverandørerne, siger formanden.

Målingen viser desuden, at der generelt er behov for at udbyde flere kommunale opgaver og indkøb til private leveranderører. Kommunens udbudsprocesser, særligt udbud af grønne indkøb og opgaver, får en hård medfart fra det lokale erhvervsliv. 

– Den erhvervsvenlige kommune er åben for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver. Her kan Lyngby-Taarbæk især sætte ind på det grønne område. Man må ikke glemme, at mange virksomheder både fremstiller og udvikler løsninger til den grønne omstilling, og her er kommunerne en vigtig samarbejdspartner for erhvervslivet. Lyngby-Taarbæk skal simpelthen blive bedre til at indtænke virksomhederne som en samarbejdspartner, og den vej rundt understøtte det lokale vækstlag af grønne virksomheder, uddyber formanden. 

Også på uddannelsesområdet er der brug for et løft. Kun omkring 5 procent af en ungdomsårgang i kommunen vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, og det simpelthen for lavt, konstaterer Peter Lanng Nielsen. 

– Vi kigger ind i en fremtid, hvor der vil være ekstrem mangel på faglært arbejdskraft, og vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal have vendt udviklingen. Derfor må jeg på det kraftigste opfordre Lyngby Taarbæk Kommune til at få vedtaget en politik, der kan sikre, at alle kommunens unge kommer i erhvervspraktik, så de får øjnene op for de spændende karrieremuligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne, siger formanden. 

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

Kommentarer