Livsstil og forbrug

Hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger

De stigende energipriser kan betyde, at borgere, der modtager offentlig forsørgelse, kan komme til at stå i en vanskelig økonomisk situation og være ude af stand til at betale varme- og/eller elregningen selv. 

På den baggrund er der muligheder for at yde økonomisk tilskud til denne persongruppe efter de gældende regler.

De eksisterende ansøgningsmuligheder

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp; selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (uden for program); førtidspensionister på ny ordning (tilkendt efter reglerne gældende fra 1.1. 2003) m.fl.,

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt selvforsørgende omfattet af integrationslovens § 35, og

Personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, i lov højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til rimelige, nødvendige udgifter målrettet økonomisk dårligt stillede folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (tilkendt efter reglerne gældende før 1.1. 2003).

Som borger skal du ansøge om økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg i kommunen på samme måde, som du gør i dag.

Kommentarer