Livsstil og forbrug

Fjernvarmen er på vej til Virum og Sorgenfri

Snart vil det første spadestik til fjernvarme i Virum og Sorgenfri blive taget, som led i den grønne omstilling, hvor gasfyrene skal udfases fra varmeforsyningen. 

I første omgang er det de store varmeforbrugere og bebyggelser med interne fjernvarmenet, der vil blive tilbudt fjernvarme. Denne udbygning vil ske i 2022-2024. Senere vil fjernvarmen blive bredt mere ud.

Med fjernvarmeudvidelsen bliver der årligt udledt 12.000 tons CO2 mindre sammenlignet med den nuværende varmeforsyning i Virum og Sorgenfri. Når denne etape er fuldført, vil fjernvarmen kunne dække op til 70 % af den samlede varmeforsyning i kommunen.

I 2030 skal fjernvarmen fra Vestforbrænding være helt klimaneutral. Dette ligger fint i tråd med borgernes ønske om at skifte til en klimavenlig varmeløsning og den politiske målsætning om 70 % reduktion af kommunens CO2-udledning i 2030 ift. 1990.

Hvad med resten?

Der er stor efterspørgsel på fjernvarmen, og dermed behov for en varmeplan som kan give et overblik over hvor og hvornår der kommer fjernvarme. Varmeplanen er allerede nu under udvikling, og forventes godkendt i løbet af 2022 som en del af kommunens kommende strategiske energiplan.

Derudover er Vestforbrænding på vej med projektforslag for yderligere fjernvarmeudbygning i Virum og Sorgenfri, et projektforslag for området omkring ASA-studierne og VUC Lyngby samt projektforslag for to store varmepumper, der skal levere grøn varme ind i fjernvarmenettet.

Projektet for udbygning af fjernvarme i Virum og Sorgenfri blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune den 2. september 2021.

Får jeg fjernvarme nu?

Her kan man se, hvilke områder, der bliver tilbudt fjernvarme i denne omgang. 

Kommentarer