Kultur

Besøg det gamle renseanlæg, der er omdannet til ruinpark

Ålebækken Ruinpark Foto: Lyngby-Taarbæk Kommune

På Arkitekturens dag den 4. oktober 2021 kl. 16 inviterer Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommune til rundvisning på det nedlagte renseanlæg Ålebækken

Det nedlagte renseanlæg danner nu rammen om et moderne klimatilpasningsanlæg og en rekreativ park, hvor øget biodiversitet har høj prioritet.

Dele af det gamle anlæg genbruges til klimatilpasning, andre dele af det gamle anlæg overlades til naturen, der vil udvikle sig over tid og endelig er der dele af det gamle anlæg, som er fjernet sammen med forurenet jord.

Der er etableret nye underjordiske forsinkelsesbassiner som tilbageholder spildevandet ved kraftige regnskyl. 

Ålebækken renseanlæg blev indviet i 1942 og var dengang Nordens største renseanlæg. Renseanlægget blev lukket i 1980 og i stedet blev alt spildevandet ledt til Mølleåværket i Hjortekær. Kun et åbent forsinkelsesbassin og overløbsbygværk har været i brug siden 1980. På resten af arealet har naturen frit kunne udvikle sig siden 1980.

På Arkitekturens dag den 4. oktober 2021 er der muligheder for at blive vist rundt i ruinparken og få mere af vide om omdannelsesprocessen af parken, gamle og nye teknikker til at rense spildevandet, og hvordan biodiversitet er tænkt ind i den nye park.

Mød op på Bredevej 120 mandag den 4. oktober 2021 kl. 16. Turen er gratis og tager ca. 1½ time.

Kommentarer